Koreografer och medgrundare

Dansbyråns drevs av koreograferna Marika Hedemyr, Paula de Hollanda och Moa Matilda Sahlin.

Marika Hedemyr

Marika Hedemyr (f 1970, Göteborg, Sverige) är svenskbaserad konstnär som skapar koreografi och offentlig konst utifrån hur kroppar och idéer relaterar till användningen av ”vårt” samtida urbana samhälle. Hennes verk kännetecknas av vardagliga situationer i en twistad verklighet, precision, humor och fysikaliet.

Hedemyrs nuvarande fokus är att skapa performativa verk för offentliga rum, och därigenom aktualisera frågor om tillträde och demokrati. 2014 erhöll hon examen MFA - Contemporary Performative Art vid Göteborgs Universitet med en pilot för verket Guide by Numbers och avhandlingen Utsagoposition och Språk – En uppgörelse med unkna ideologiers våld. Med avstamp i denna forskning startade hon det fleråriga konstprojektet The Event Series som utforskar Göteborgs Evenemangsstråk. Det inkluderar till exempel verken Let’s meet in Göteborg (2014), The Gothenburg Magic and the Cannibal (2016), och artikeln Performative Art in Urban City Centres: Navigating the terrain of art making and value systems in public space (2015).

2000-2014 var Hedemyr konstnärlig ledare och koreograf för dansteaterkompaniet Crowd Company. Hennes konstnärskap rymmer mer än 30 verk för scen, offentliga platser, konsthallar, teaterscener och film, liksom publikationer, samarbeten över konstgränser och värdskap för flera internationella labb för konstnärlig praktik. Hon är också en av grundarna av Dansbyrån, en svensk plattform för teori, praktik och koreografisk utveckling. Hedemyrs senaste koreografuppdrag var re-enactment Rubicon Re-Visited at Haga Kyrkoplan (2014), som del av forskningsprojektet Dance as Critical Heritage, och en ny version av dansteater-uppstickaren Minutes 3.0 (2014) för danskompaniet WATT (FI).

www.marikahedemyr.com

Paula de Hollanda

Paula de Hollanda jobbar just nu med två parallella spår. Det ena handlar om kroppens kapacitet och genus, hur vi kan se förbi förutfattade meningar om vad vi klarar och inte klarar utifrån kön och istället upptäcka vår egen faktiska kapacitet. Det andra spåret är samba och vilken relation utvecklingen av musiken och kropparna i karnevalssamban har till utvecklingen av den brasilianska ekonomin.

Återkommande frågeställningar rör sig kring genus, hudfärg och makt. Vilka privilegier förknippas med olika genus och hudfärg och vad är priset vi betalar för dessa privilegier. Paula har levt och studerat i Brasilien och erfarenheterna därifrån speglade i en svensk samtida konst-kontext ger upphov till många tankar som driver henne att formulera sin praktik.

www.pauladehollanda.com

Moa Matilda Sahlin

Moa Matilda Sahlin (född 1974 i Gävle, Sverige) återaktiverar de postmoderna praktikteorierna, igenom ett kritiskt utövande av feminismers utveckling i sin egen och samhällskroppars organisering. Hennes danspedagogiska och koreografiska praktik insistera på konstens egen centrala roll i samhället. Hon bjuder återkommande upp till de hoppfulla serpentinvägarna, det pågående drömmandet om Utopia.

MOA kompani är ett förslag till arbete som igenom koreografiska metoder bjudits in och bjudit upp till: projekt, nätverk, koreografier och samtal. Det mest fördjupade arbetet hitills skedde med Dansbyrån och dansbaren där; Funmi Adewole, Inta Balode, Kate Elswit, Åsa Holtz, Rani Nair, Jannine Rivel, Petra Kuppers mfl är och har varit tongivande kollegor. De har återkommande bjudit på nya perspektiv, formexperiment och kroppsliga uppdateringar. Koreografin “Nyfiken på gränsen” gjordes inom hennes master i koreografi 2005 London, Laban och var del av dansbiennalen i Göteborg 2006.

Uppdragsgivare sedan dess har varit allt ifrån Göteborgs Stadsteater för koreografiskt stöd, Eurovision Song Contest för projektledning av en flashmob i Göteborg med 500 personer till Critial Conversations i New York.

”Den utsträcka handens gest” är ett jubileumsverk 2016. En större grupp dansare med expertis inom ett brett spektrum av performativa praktiker blir del av MOA kompani, synkroniserar solidariska rörelser till nyskapad musik. Det i sammanhanget extra ordinära scenrummet skapar nutida häxhistoria, ljusdesign och artificiella moln.


www.moakompani.se